Brak wyników

Baza wiedzy

27 maja 2019

Jak wygląda terapia jąkania zgodnie z podejściem Palin PCI?

0 2642

Konsultacja logopedyczna u terapeuty specjalizującego się w zaburzeniach płynności mowy, ocena czynników ryzyka i wdrożenie adekwatnego rodzaju terapii to zalecane formy interwencji w sytuacji, gdy wystąpiły pierwsze objawy jąkania wczesnodziecięcego. Aby dobrać odpowiednie podejście terapeutyczne do konkretnego przypadku, warto zapoznać się z popularnymi metodami stosowanymi przez specjalistów z całego świata.

Badania przesiewowe a ocena czynników ryzyka i wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci

Gdy podopieczny zaczyna przejawiać objawy niepłynności mowy, pierwszym krokiem powinno być przeprowadzenie badań przesiewowych umożliwiających ustalenie typu i czasu występowania objawów jąkania, a także występowania innych czynników rokujących negatywnie. Niekorzystne rokowania wynikające z badań przesiewowych są sygnałem dla diagnosty, że konieczne jest przeprowadzenie pełnego, kompleksowego badania logopedycznego. Pozwala ono ocenić skalę problemu i spośród wielu znanych metod terapii jąkania wybrać tę, która odpowiada potrzebom dziecka.

Akceptacja jąkania kluczem do sukcesu terapii logopedycznej

Psycholog kliniczny Lucyna Jankowska-Szafarska wyjaśnia, że najbliższa rodzina uczestnika terapii poprzez swoje zachowanie – komunikację zarówno werbalną, jak i niewerbalną – może aktywnie budować atmosferę akceptacji jąkania. W ten sposób rodzice pomagają dziecku nie bać się pierwszych symptomów jąkania, przeciwdziałając pogłębianiu się zaburzenia. Autorka podkreśla, że Akceptacja jąkania nie jest oznaką, że opiekunowie zrezygnowali z chęci z ulepszania czy poprawy płynności mowy swojego dziecka. Akceptacja jako postawa umożliwia kształtowanie odporności psychicznej, nabywanie umiejętności regulacji emocji i wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych, ważnych przy odzyskiwaniu płynności mowy. Ponadto, akceptacja jąkania, zdolność funkcjonowania i radzenia sobie w obliczu przeciwności pomaga uniknąć powstania wtórnego zaburzenia, powiązanego z lękową reakcją na zaburzenie płynności mowy.

Palin PCI to popularna metoda stosowana w jąkaniu wczesnodziecięcym. Jej celem jest wspieranie podopiecznego w stawaniu się skutecznym i pewnym siebie mówcą. Metoda Interakcyjna Rodzic-Dziecko została opracowana przez zespół badaczy i klinicystów z Centrum Michaela Palina w Londynie. Neurologopeda Anna Szerszeńska wyjaśnia, że podejście Palin PCI bazuje na założeniu, że jąkanie to wieloczynnikowe zaburzenie mowy wykazujące indywidualną podatność na działanie zarówno czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zgodnie z programem Palin PCI warunkiem skuteczności terapii jąkania jest zintegrowana współpraca między terapeutą a rodzicami dziecka. Logopeda pracujący tą metodą opracowuje program terapeutyczny z uwzględnieniem potrzeb konkretnego podopiecznego i jego rodziny.

Jak podaje Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, neurologopeda kliniczny, psycholog i specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, strategie diagnozowania jąkania u dzieci według metody Palin PCI obejmują zestaw kwestionariuszy do badań przesiewowych, kompleksowy wywiad z dzieckiem i jego rodzicami, a także arkusze podsumowania wyników. Dopiero diagnostyka różnicowa pozwala na wybór odpowiedniego podejścia spośród licznych metod terapii jąkania.

Wybrane metody terapii jąkania dzieci i dorosłych

W jaki sposób akceptacja jąkania wpływa na powodzenie działań terapeutycznych? Które metody terapii jąkania rekomendowane są dla starszych dzieci? Jaka jest rola badań przesiewowych, oceny czynników ryzyka, diagnozy różnicowej i wczesnej interwencji w jąkaniu u dzieci? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w IX Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej, która odbędzie się 19 października 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest diagnoza, profilaktyka i terapia jąkania – aktualne trendy. Prelegenci przedstawią wybrane metody terapii jąkania (DCM, Palin PCI, Mini-KIDS, Lidcombe Program, MPB) i wyjaśnią, jak wdrażać podejście psychoterapeutyczne w terapii logopedycznej.

Przypisy