Redakcja
Ile trwa terapia jąkania i jak przebiega wczesna interwencja logopedyczna w przypadku zaburzenia płynności mowy?
Redakcja

Jąkanie to złożone zjawisko, biorąc pod uwagę zarówno przyczyny powstania, jak i przebieg zaburzenia płynności mowy. Dlatego też diagnozę u małych dzieci należy rozumieć bardzo szeroko. W procesie diagnostycznym trzeba wziąć pod uwagę wiek dziecka, poziom jego rozwoju, mocne i słabe strony, objawy główne i towarzyszące niepłynności w mowie, a także – reakcje rodziców i relacje panujące w najbliższym otoczeniu. Skuteczna diagnoza jąkania obejmuje kilka etapów: rozpoznanie objawów, ustalenie przyczyn zaburzenia, diagnozę różnicową, wyjaśnienie mechanizmów jąkania i rokowanie. Aleksandra Boroń, logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, podkreśla, że najczęściej jąkanie nie jest zjawiskiem izolowanym, bowiem nakłada się na inne trudności, charakterystyczne dla wieku dziecięcego. Chcąc, aby podopieczny odnosił sukcesy w komunikacji językowej, powinniśmy ująć w diagnozie jak najwięcej czynników istotnych dla owej komunikacji.

Czytaj dalej
Terapia jąkania – od czego zacząć?
Redakcja

Specjaliści pracujący z dziećmi z zaburzeniami płynności mowy muszą znać różne podejścia terapeutyczne i umieć dobierać je do potrzeb podopiecznych i ich rodzin. Jak podaje Anna Szerszeńska, logopeda i neurologopeda, podstawowy podział metod terapeutycznych dotyczy tego, czy z niepłynnością mowy pracuje się pośrednio (terapia pośrednia) czy bezpośrednio (terapia bezpośrednia). Wyróżnić można również metody łączące oba te podejścia terapeutyczne. Do najpopularniejszych programów opracowanych z myślą o dzieciach jąkających się należy: metoda DCM, Lidcombe Program, Palin PCI i Mini-KIDS.

Czytaj dalej
Jak wygląda terapia jąkania zgodnie z podejściem Palin PCI?
Redakcja

Konsultacja logopedyczna u terapeuty specjalizującego się w zaburzeniach płynności mowy, ocena czynników ryzyka i wdrożenie adekwatnego rodzaju terapii to zalecane formy interwencji w sytuacji, gdy wystąpiły pierwsze objawy jąkania wczesnodziecięcego. Aby dobrać odpowiednie podejście terapeutyczne do konkretnego przypadku, warto zapoznać się z popularnymi metodami stosowanymi przez specjalistów z całego świata.

Czytaj dalej