Program
Panel I
Opóźnienia w rozwoju mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczna terapia

1. Opóźnienia startu mówienia u dzieci

 • ORM a opóźnienie rozwoju mowy – prawidłowa diagnoza
 • Normy rozwojowe mowy – na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Postępowanie profilaktyczne w stosunku do dzieci w pierwszym roku życia
 • Działania podtrzymujące efekty terapii - tworzenie korzystnych warunków w otoczeniu dziecka z niepłynnością mowy 
 • Postępowanie logopedyczne podczas pierwszej wizyty u logopedy z niemówiącym małym dzieckiem. /li>

2. Nauka czytania w terapii opóźnionego rozwoju mowy

 • Neurobiologiczne podstawy nabywania języka - na co zwracać uwagę?
 • Neurobiologiczne przyczyny ORM - wpływ nowych technologii na rozwój mowy
 • Wczesna nauka czytania w terapii logopedycznej – metody i techniki pracy
 • Studium przypadku – terapia ORM połączona z nauką czytania.
Panel II
Profilaktyka i wczesna interwencja w jąkaniu 
 • Fazy rozwoju jąkania na poszczególnych etapach życia a układanie planu terapii 
 • Profilaktyka proaktywna –  w jaki sposób zmieniać postawę osoby jąkającej się wobec jej problemu?
 • Profilaktyka wtórna - badania przesiewowe a ocena czynników ryzyka i wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci 
 • Profilaktyka reaktywna, czyli sposoby wspomagania  skuteczności terapii utrwalonego jąkania 
Panel III
Wybrane metody terapii jąkania dzieci i dorosłych

1. DCM, Palin PCI, Mini-KIDS, Lidcombe Program - terapia jąkania dzieci

 • DCM, Palin PCI, Mini-KIDS, Lidcombe Program  - jak dobrać w gąszczu metod adekwatną terapię do konkretnego przypadku 
 • Mówienie bardziej płynne, modyfikacja jąkania a podejścia zintegrowane – kiedy stosować daną metodę terapeutyczną u dzieci starszych 
 • Działania podtrzymujące efekty terapii - tworzenie korzystnych warunków w otoczeniu dziecka z niepłynnością mowy 

2. Mówienie bardziej płynne - terapia jąkania dorosłych 

 • Mówienie bardziej płynne (MPB) - podejście terapeutyczne u osób z zaburzoną płynnością mówienia 
 • Mówienie bardziej płynne (MPB) i Jąkanie bardziej płynne (JPB), czyli różnice między podejściem terapeutycznym 
 • Mówienie zintegrowane (MZi) – jak stosować w praktyce?
 • Case studies dorosłych osób jąkających się -  terapia wg Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się 
Panel specjalny
Logorytmika w terapii logopedycznej - ujęcie praktyczne
 • Logorytmika jako wsparcie w profilaktyce i terapii logopedycznej
 • zastosowanie metody w terapii zaburzeń komunikacji językowej – ćwiczenia usprawniające percepcje i motorykę
 • W jaki sposób profilować i dobierać ćwiczenia? - warsztat pracy terapeuty