Prelegenci
dr hab. Katarzyna Węsierska 
adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach
Adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Akredytowana przez the Michael Palin Centre for Stammering Children w Londynie trenerka metody Palin PCI. W pracy naukowej i praktyce logopedycznej zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami płynności mowy. Wspólnie z Izabelą Michtą koordynuje działania terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób zmagających się z jąkaniem lub/i giełkotem, działającej na UŚ. Jako pierwsza polska logopedka uzyskała tytuł Europejskiej Specjalistki Zaburzeń Płynności Mowy. Jest członkinią ASHA, the International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA) – w ICA pełni funkcję sekretarza i redaktora newslettera. W roku 2017 (Oxford, UK) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowleya, przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.
dr n. hum. Mieczysław Chęciek 
specjalista neurologopeda, pedagog. Wykładowca Uniwersytetu Medycznego Podyplomowych Studiów Logopedii Klinicznej i Neurologopedii Klinicznej we Wrocławiu
Specjalista neurologopeda, pedagog. Wykładowca Uniwersytetu Medycznego Podyplomowych Studiów Logopedii Klinicznej i Neurologopedii Klinicznej we Wrocławiu. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy z osobami jąkającymi się. Założył i kieruje Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkających się w Wodzisławiu Śląskim, w ramach którego organizuje ogólnopolskie, specjalistyczne turnusy terapeutyczne dla osób z dysfluencją mowy. Uczestnik wielu zagranicznych staży logopedycznych, w tym w zakresie jąkania. Współorganizator konferencji naukowo-szkoleniowych dla logopedów (m.in. we współpracy z PTL i UŚ). Autor i współautor publikacji z zakresu zaburzeń płynności mowy, a także twórca autorskiego programu terapii jąkania. Prowadzi również szkolenia dla logopedów z zakresu tej tematyki. Laureat wielu nagród i odznaczeń, m. in. I edycji Nagrody im. ks. dra Stanisława Wilczewskiego (2016).
dr Iwona Michalak- Widera
logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu, wykładowca uniwersytecki
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika, logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu). Autorka i współautorka kilkunastu książek, a także artykułów, plakatów i ulotek z obszaru logopedii oraz emisji głosu.
dr Łucja Skrzypiec
zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami językowymi
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika) i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (logopedia). Jest członkiem zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Opracowała i koordynuje wdrażanie innowacji pedagogicznych, których celem jest realizacja elementarnego etapu nauki czytania w edukacji przedszkolnej z zastosowaniem Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®. Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli, studentów i logopedów. Jest autorką artykułów naukowych, popularnonaukowych i publikacji profilaktycznych.
Dr Anna Walencik-Topiłko
doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG
Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG. Jest polonistką, językoznawcą, logopedą (specjalizacje: neurologopedia, logorytmika, emisja głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii. Autorka książki „Głos jako narzędzie” oraz multimedialnych programów terapeutycznych. Diagnosta i terapeuta w gabinecie logopedycznym. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i terapeutów (z zakresu logopedii i logorytmiki). Autorka piosenek, wierszyków i opowiadań logopedycznych.
mgr Aleksandra Boroń 
logopeda, specjalizuje się w problematyce zaburzeń płynności mowy u dzieci, ukończyła liczne szkolenia w tym zakresie w Polsce i w Niemczech
Logopeda, specjalizuje się w problematyce zaburzeń płynności mowy u dzieci, ukończyła liczne szkolenia w tym zakresie w Polsce i w Niemczech. Stara się propagować wiedzę na ten temat poprzez publikowanie artykułów, prowadzenie warsztatów dla logopedów, nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci z jąkaniem. Autorka tłumaczenia z języka niemieckiego poradnika autorstwa P. Schneidera Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić? Wyd. Centrum Logopedyczne. Katowice 2017. Laureatka Grantu im. prof. G. J. Bruttena w 2018 roku przyznanego za szczególne zasługi i zaangażowanie w dziedzinie zaburzeń płynności mowy, doceniając podejmowane przez nią wysiłki w celu szerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w tym zakresie.