Brak wyników

Pierwsza tura przedsprzedaży!
Zarejestruj się w najniższej cenie tylko do 17. lipca, po tym terminie ceny wzrosną! »

info Sprawdź

Certyfikowana Konferencja Logopedyczna z Superwizjami

16.11.2024 | ONLINE

Profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna wspierająca postęp mowy i rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży

Wsparcie dzieci z CAPD, jąkaniem i deficytami emocjonalnymi – Terapie manualne w zaburzeniach artykulacyjnych – Techniki wzmacniania relacji z pacjentem

Do końca promocji pozostało:
 

16 listopada 2024

Kongres

9:00-15:00

 

Warsztaty

15:30-19:30

NOWOŚĆ! TYLKO PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI!

Superwizje logopedyczne na żywo - unikatowa formuła eventu, na którą składają się superwizje na żywo. W trakcie prelekcji eksperci przygotują dla uczestników konkretne case study do rozwiązania. Uczestnicy będą wspólnie poszukiwać rozwiązań, co umożliwi dynamiczną wymianę pomysłów i doświadczeń.

Ekstra dodatki! Na uczestników konferencji czekają także atrakcyjne materiały edukacyjne!

Materiały szkoleniowe oraz nagrania
 • Prezentacje: Zawierają slajdy wykładowców z konferencji, w tym kluczowe informacje, grafiki i wykresy.
 • Nagrania wideo: Pełne nagrania sesji wykładowych i warsztatów. Możliwość oglądania nagranych sesji konferencji na żądanie, przez okres 7 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Ćwiczenia praktyczne: Zadania i studia przypadków, które można wykorzystać do samodzielnej pracy w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.
 • Dostęp do odtworzenia konferencji przez 7 dni.
 • Interaktywne elementy: Dostęp do sesji pytań i odpowiedzi, które odbyły się podczas konferencji, z możliwością przeglądania odpowiedzi na zadane pytania.
Zestawienie top wskazówek metod i technik do pracy logopedy

Zestawienie top wskazówek, metod i technik do pracy logopedy obejmuje różnorodne aspekty. Wskazówki praktyczne koncentrują się na tworzeniu przyjaznej atmosfery, indywidualnym podejściu oraz ciągłym monitorowaniu postępów pacjenta. Wśród najlepszych metod pracy wyróżnia się metodę fonacyjną, artykulacyjną oraz audytywno-werbalną, które poprawiają jakość głosu, wymowę i umiejętności słuchania. Zaawansowane techniki terapeutyczne obejmują techniki relaksacyjne, oddechowe i wspierające rozwój języka. Dodatkowo, dostępne są zasoby i narzędzia pomocnicze, takie jak materiały edukacyjne, nagrania wideo oraz programy komputerowe wspomagające terapię.

Toolboxy załączane do każdej części konferencji

Toolboxy załączane do każdej części konferencji obejmują różnorodne aspekty. Wskazówki praktyczne koncentrują się na tworzeniu przyjaznej atmosfery, indywidualnym podejściu oraz ciągłym monitorowaniu postępów pacjenta. Wśród najlepszych metod pracy wyróżnia się metodę fonacyjną, artykulacyjną oraz audytywno-werbalną, które poprawiają jakość głosu, wymowę i umiejętności słuchania. Zaawansowane techniki terapeutyczne obejmują techniki relaksacyjne, oddechowe i wspierające rozwój języka. Dodatkowo, dostępne są zasoby i narzędzia pomocnicze, takie jak materiały edukacyjne, nagrania wideo oraz programy komputerowe wspomagające terapię.

Tego będziemy uczyć:

Materiały szkoleniowe oraz nagrania
 • Prezentacje: Zawierają slajdy wykładowców z konferencji, w tym kluczowe informacje, grafiki i wykresy.
 • Nagrania wideo: Pełne nagrania sesji wykładowych i warsztatów. Możliwość oglądania nagranych sesji konferencji na żądanie, przez okres 7 dni od zakończenia wydarzenia.
 • Ćwiczenia praktyczne: Zadania i studia przypadków, które można wykorzystać do samodzielnej pracy w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.
 • Dostęp do odtworzenia konferencji przez 7 dni.
 • Interaktywne elementy: Dostęp do sesji pytań i odpowiedzi, które odbyły się podczas konferencji, z możliwością przeglądania odpowiedzi na zadane pytania.
SKUTECZNE METODY PRACY Z DZIEĆMI Z ORM
Zaprezentujemy m.in. autorską metodę Werbogestów w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.
KONCEPCJA SELF-REGULATION W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
Praktyczne przykłady wykorzystania metody Self-Reg w pracy z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami mowy.
INTEGRACJA BILATERALNA
Przedstawimy ćwiczenia oraz wskazówki w zakresie Integracji Bilateralnej do pracy z dzieckiem w gabinecie logopedycznym w ramach całościowego wsparcia rozwoju.

Prelegenci

 
Zobacz więcej
dr n. hum.

Anna Walencik – Topiłko

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG.
Zobacz więcej
 

Agnieszka Lemańska

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej; od ponad 20 lat zgłębia tajniki autyzmu pracując z dziećmi ze spektrum w Polsce i za granicą.
Zobacz więcej
 

Damian Czerwik

Magister fizjoterapii oraz terapeuta Integracji Strukturalnej szkoły Anatomy Trains.
Zobacz więcej
dr n. hum.

Maria Faściszewska

Doktor nauk humanistycznych neurologopeda, surdologopeda, filolog polski i rosyjski, Absolwentka Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF.
Zobacz więcej
dr

Jacek Szmalec

Terapeuta SI (II stopień), oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta NDT Bobath, międzynarodowy trener masażu Shantala, rewalidator osób chorych, terapeuta Prehtla, fizjoterapeuta.
Zobacz więcej
 

Zenobia Bogdanowska

Logopedia i działalność edukacyjna od lat są jej pasją. Specjalizuje się w dziedzinie neurologopedii, surdologopedii, logorytmiki, emisji głosu, trener rozwoju osobistego komunikacji opartej na empatii.

Top tematy konferencji

 • Wczesna interwencja specjalistów i skuteczna edukacja rodziców, czyli jakie działania profilaktyczne mogą zapobiegać poważniejszym zaburzeniom logopedycznym w przyszłości – opis metod i praktyk z gabinetów.
 • Praktyka uważności jako klucz do holistycznego prowadzenia pacjenta w terapii logopedycznej.
 • Przykłady z gabinetu: praktyczne zastosowane terapii SI, masażu, logorytmiki i anatomii palpacyjnej w pracy logopedy.

Program konferencji

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Perspektywy rozwoju interdyscyplinarnych metod terapii logopedycznej
 
zdjęcie prelegenta

Milena Stasiak

Część poświęcona omówieniu i przedstawieniu możliwości rozwoju metod terapii logopedycznej. Zostaną zaprezentowane metody i techniki pracy z dziećmi z afazją, autyzmem i mutyzmem selektywnym.

 • Standardy postępowania logopedycznego w zakresie terapii. O jakich zasadach powinien pamiętać każdy logopeda w swojej pracy zawodowej?
 • Metody i techniki terapeutyczne ukierunkowane na wybrane jednostki zaburzeń: mowy, rozwoju oraz  zachowania i emocji, w tym afazja, autyzm i mutyzm selektywny. Logopeda w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym. Przedstawienie przykładów działań logopedy podczas jego współpracy z innymi specjalistami.
 • Metody wspomagające w terapii logopedycznej m.in. logorytmika, integracja sensoryczna, relaksacja.
PATRONAT
MODUŁ 1
Pacjent ze specjalnymi potrzebami emocjonalnymi w gabinecie logopedy
 
zdjęcie prelegenta

dr n. hum. Anna Walencik – Topiłko

 • Podstawy metodyki logorytmicznej, czyli jak wykorzystać logorytmikę w praktyce logopedycznej dziecka z ORM i ASD.
 • Doskonalenie mowy – harmonijna metodyka pracy z wykorzystaniem holistycznego podejścia.
 • Jak wspierać emocjonalnie pacjentów od diagnozy po terapię - sposoby budowania pozytywnych relacji poprzez wykorzystanie technik komunikacyjnych ze zróżnicowaniem zaburzeń.
 • Nauka przez muzykę – przykłady ćwiczeń, które można wykorzystać w gabinecie logopedycznym, aby wspomóc rozwój mowy.
 • CASE STUDY: trudności z koncentracją – jak pracować nad skupieniem uwagi dziecka z deficytami - wskazówki i praktyczne rozwiązania.

contact_support Superwizja z prelegentem – otwarcie do dyskusji – interakcja z uczestnikami na czacie.

MODUŁ 2
Gdy dziecko słyszy, ale nie rozumie. Jak rozpoznawać ryzyko CAPD i podjąć właściwe działania terapeutyczne
 
zdjęcie prelegenta

Zenobia Bogdanowska

 • Jak wspierać dzieci z CAPD, czyli właściwe podążanie za dzieckiem, jakie metody wspomagające proces komunikacji stosować i kolejno je planować.
 • Ocena ryzyka wystąpienia CAPD – kiedy i jak reagować, właściwa identyfikacja problemu.
 • Interdyscyplinarna uważność jako prewencyjne działanie niepłynności mówienia.
 • Istota budowania świadomości wśród rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, podkreślenie znaczącej roli rodzica w obserwacji dziecka.
 • CASE STUDY: współdziałanie i dobra komunikacja z rodzicem dziecka jako wspomaganie rozwoju słuchu i mowy dziecka.
MODUŁ 3
Wykorzystanie praktyki uważności w terapii dzieci z jąkaniem i giełkotem
 
zdjęcie prelegenta

dr n. hum. Maria Faściszewska

 • Praktyka uważności – podstawowe filary, jej rola w pomocy dzieciom z jąkaniem i giełkotem oraz ich rodzinom.
 • Wykorzystanie mindfulness w terapii jąkania i giełkotu - doniesienia z badań.
 • Wyznaczanie kierunków działań w terapii dzieci z jąkaniem i giełkotem – wykorzystanie modelu ICF.
 • Główne działania mindfulness– opis ćwiczeń i technik wykorzystywanych w pracy z dziećmi z jąkaniem i giełkotem, np. obserwacja oddechu, skanowanie ciała, akceptacja.
 • Case study – trudne postawy i emocje towarzyszące jąkaniu oraz jak je przezwyciężać.
MODUŁ 4
Innowacje w terapii SI w pracy logopedy
 
zdjęcie prelegenta

dr Jacek Szmalec

 • W jaki sposób funkcje motoryczne, prawidłowe przetwarzanie sensoryczne i odpowiednie stymulowanie rozwoju wpływają na rozwój mowy.
 • Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej – kierunki diagnostyczne pozwalające na postawienie właściwej diagnozy logopedycznej.
 • Sposoby na zwiększanie efektywności terapii logopedycznej z wykorzystaniem terapii SI.
 • TOP 10 sprawdzonych zabaw i ćwiczeń wspierających jednocześnie integrację sensoryczną i rozwój mowy dziecka.
 • CASE STUDY: Wykorzystanie masażu Shantala w procesie terapeutycznym jako gotowe narzędzie w pracy logopedy.

CERTYFIKOWANE WARSZTATY:

WARSZTAT NR 1
Diagnoza różnicowa: ORM, afazja dziecięca czy spektrum autyzmu?
 
zdjęcie prelegenta

Magdalena Tarnawska

W czasie prelekcji zostanie przedstawiona skuteczna droga diagnostyczna w gabinecie logopedycznym. Zostaną omówione symptomy ORM, afazji dziecięcej i spektrum autyzmu wraz z zaprezentowaniem kwestionariusza zapisu badania. Prelegentka omówi studia przypadków z gabinetu logopedycznego.

Program warsztatów:

 • DIAGNOZA: Jak właściwie przeprowadzić diagnozę logopedyczną oraz jakie są kluczowe zasady jej przeprowadzania?
 • CASE STUDY: Pokażemy na przykładach symptomy występujące przy ORM, afazji dziecięcej i spektrum autyzmu.
 • DIAGNOZA: Dowiesz się, jak przeprowadzić diagnozę różnicową z wykorzystaniem kwestionariusza zapisu badania.
 • CASE STUDY: Przedstawienie studium przypadków wraz z próbami badania diagnostycznego – prezentacja filmów wraz z analizą diagnostyczną.
WARSZTAT NR 2
Wykorzystanie elementów integracji bilateralnej jako metody wspomagającej pracę w gabinecie logopedycznym
zdjęcie prelegenta

Tomasz Śliwowski

W czasie 2-godzinnego warsztatu w formule >>Bierzesz Udział-Pytasz-Wprowadzasz do codziennej praktyki gabinetowej<< pokażemy jak w praktyce logopedycznej zastosować integrację bilateralną, by wspomóc codzienne działania przy wielorakich zaburzeniach mowy.

Opis warsztatów:

 • METODY PRACY: Integracja bilateralna jako metoda pracy zwiększająca efektywność pracy logopedy.
 • METODY PRACY: Podstawowa struktura programu BI – podejście holistyczne jako najbardziej efektywna metoda pracy w praktyce logopedycznej
 • CASE STUDY: Zestaw ćwiczeń, które można wykorzystać w codziennej praktyce logopedycznej w pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnymi zaburzeniami mowy.
 • CASE STUDY: Wskazówki do pracy indywidualnej logopedy a prowadzeniem terapii grupowej przy wykorzystaniu Integracji Bilateralnej.

Warsztaty

 16.11.2024 r.
Agnieszka Lemańska Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej; od ponad 20 lat zgłębia tajniki autyzmu pracując z dziećmi ze spektrum w Polsce i za granicą; od kilku lat aktywnie współpracuje z ośrodkami terapeutycznymi i placówkami edukacyjnymi na terenie Rosji, Kazachstanu i Ukrainy, prowadząc szkolenia dla specjalistów i konsultacje dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.
Warsztat I
 2h

Nawiązanie efektywnego kontaktu z dzieckiem w spektrum autyzmu i eliminowanie barier komunikacyjnych

 • Opis kanałów komunikacyjnych oraz technik dbających o komfort psychiczny dziecka z ASD, aby czuło się bezpiecznie w gabinecie specjalisty.
 • Jak planować pracę terapeutyczną łącząc interdyscyplinarne metody pracy, takie jak: integracja sensoryczna, komunikacja społeczna, techniki wspierające rozwój emocjonalny i radzenie sobie z trudnościami czy wykorzystanie metod pedagogicznych.
 • Treningi kontaktu wzrokowego - wskazówki do pracy nad budowaniem interakcji z pacjentem.
 • Ćwiczenia i programy terapeutyczne – gotowe sposoby pracy nad efektywnym nawiązaniem kontaktu, szczególnie podczas pierwszej wizyty w gabinecie.
 • CASE STUDY: trudności komunikacyjne z pacjentem z zaburzeniem ASD - co zrobić , gdy standardowe metody pracy nie działają?
Damian Czerwik Magister fizjoterapii oraz terapeuta Integracji Strukturalnej szkoły Anatomy Trains. W 2015 roku rozpoczął swoją przygodę z Integracją Strukturalną, która na zawsze zmieniła jego podejście do problemów pacjentów.
Warsztat II
 2h

Anatomia palpacyjna dla logopedów

 • Współpraca logopedy i fizjoterapeuty – holistyczne spojrzenie na terapię logopedyczną, jakie korzyści w terapii niesie ze sobą anatomia palpacyjna.
 • Anatomia i fizjologia obszaru ustno-twarzowego w praktyce logopedycznej.
 • Wykorzystanie mapy mięśni w procesie diagnostycznym terapii logopedycznej.
 • Co to znaczy, że struktura i funkcja są współzależne - omówienie wpływu umiejętności palpacji na prawidłową diagnostykę pacjenta.
 • CASE STUDY: Zaprezentowanie i omówienie przypadków pacjentów wraz z doborem technik manualnych, kiedy występują problemy z nieprawidłowym torem oddechowym i nieprawidłową pozycja spoczynkową języka.

Co wyróżnia nasze wydarzenie?

Nowoczesna formuła
Konferencja została zaprojektowana tak, aby łączyć najnowszą wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Dzięki interaktywnym warsztatom i sesjom logopedycznym na żywo, uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego udziału w dyskusjach i zadawaniu pytań prelegentom podczas sesji Q&A.
Case study podczas sesji logopedycznych
Specjalnie przygotowane sesje case study umożliwią uczestnikom praktyczne podejście do rozwiązywania problemów logopedycznych. Nasza konferencja daje unikatową szansę, aby nauczyć się analizować konkretne przypadki i wypracowywać skuteczne strategie terapeutyczne.
Eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem
Wśród prelegentów znajdą się czołowi eksperci z dziedziny logopedii oraz pokrewnych nauk: Anna Walencik – Topiłko, Zenobia Bogdanowska, Maria Faściszewska, Jacek Szmalec, Agnieszka Lemańska i Damian Czerwik. Będą dzielić się swoją wiedzą, najnowszymi badaniami oraz narzędziowymi wskazówkami. To doskonała okazja, by nauczyć się innowacyjnych technik logopedycznych i wprowadzić je w swoim gabinecie.
Warsztatowy charakter
Eksperci analizując konkretne przypadki zaburzeń, pokażą wypracowane przez lata metody diagnostyczne i terapeutyczne - pod ich okiem przećwiczysz też innowacyjne metody pracy, takie jak m.in. metody Self-Reg czy metodę werbogestów, które wdrożysz do swojej praktyki.
Case study podczas sesji logopedycznych
Specjalnie przygotowane sesje case study umożliwią uczestnikom praktyczne podejście do rozwiązywania problemów logopedycznych. Nasza konferencja daje unikatową szansę, aby nauczyć się analizować konkretne przypadki i wypracowywać skuteczne strategie terapeutyczne.

Nowość wśród logopedów!

Odkryj nowatorskie podejście do logopedii z naszym najnowszym e-bookiem "Innowacyjne metody w praktyce logopedycznej". Rozwiń swoje umiejętności i zdobądź wskazówki od doświadczonych logopedów, aby osiągnąć doskonałe rezultaty terapeutyczne.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma specjalnie opracowaną, skondensowaną wersję e-booka zapewniającą szybki dostęp do wartościowych informacji i inspiracji.

Problemy z wymową wśród dzieci

 
trzylatki
 
czterolatki
 
pięciolatki
 
sześciolatki

Według badań, problem z prawidłową wymową ma 41% trzylatków, 50% czterolatków, 75% pięciolatków i 78% sześciolatków.

Kup bilet

Weź udział w konferencji

Do końca promocji pozostało:
 

Dołącz do nas!

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

Bilet Online
 • Udział online we wszystkich panelach merytorycznych
 • Dostęp do nagrań wykładów przez 7 dni po zakończeniu Konferencji
od
 
arrow_forward Sprawdź
Bilet Online + wybrany warsztat
 • Udział online we wszystkich panelach merytorycznych
 • Dostęp do nagrań wykładów przez 7 dni po zakończeniu Konferencji
 • Udział online w specjalistycznym warsztacie
od
 
arrow_forward Sprawdź

Pełne wersje biletów z warsztatami znajdziesz w zakładce "Weź udział"

Masz już bilet na Konferencję, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w Konferencji zapraszamy w szczególności logopedów, którym zależy na poszerzeniu i unowocześnieniu swojego warsztatu pracy. Z prezentowanych dobrych praktyk, skorzystają również studenci logopedii, psycholodzy, nauczyciele i pedagodzy specjalni planujący terapię usprawniającą komunikację m.in. osób z logofobią oraz opóźnionym rozwojem mowy lub pracujący z dziećmi z zaburzoną integracją bilateralną.

Dlaczego warto?

Korzyści udziału w wydarzeniu

NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ
Eksperci zaprezentują podejście holistyczne jako najbardziej efektywną strategię w praktyce logopedycznej i w szerokiej perspektywie przedstawią podejście do diagnozy i terapii wprost z gabinetu logopedy – ze szczególnym uwzględnieniem pracy m.in. z pacjentem z ORM, logofobią, afazją.
EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Podczas Konferencji swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki podzielą się logopedzi, neurologopedzi, terapeuci neurorozwojowi, terapeuci SI. Dodatkowo w tej edycji pojawi się certyfikowany trener Self-Reg, który na przykładzie studium przypadku wskaże zasady pracy z dziećmi, u których przejawiają się trudne emocje.
ZAINSPIRUJ SIĘ INNOWACYJNYMI I AUTORSKIMI METODAMI PRACY
Zobacz, jak wykorzystać metodę werbogestów w terapii opóźnionego rozwoju mowy lub w jaki sposób diagnozować i pracować z pacjentem z logofobią.
PUNKTY EKSPERCKIE I NETWORKING TERAPEUTYCZNY
Dajemy uczestnikom wyjątkową okazję do networkingu – wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych obszarów zarówno w trakcie sesji Q&A, jak i w wydzielonych punktach eksperckich, dbając jednocześnie o Twój well-being pomiędzy wykładami.

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 • Chcesz pogłębić swoją wiedzę i dowiedzieć się, jak wykorzystać wiedzę z zakresu SELF-REG w pracy z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi.
 • Pragniesz poznać konkretne techniki poznawczo-behawioralne, które można wykorzystać w pracy z pacjentem z objawami logofobii.
 • Interesuje Cię przede wszystkim praktyczne podejście, potwierdzone długoletnim doświadczeniem ekspertów, prezentujących konkretne przypadki z własnych gabinetów logopedycznych.
 • Chcesz poznać ćwiczenia i zajęcia praktyczne z zakresu integracji bilateralnej, które będziesz mógł wykorzystać w pracy ze swoimi pacjentami.
 • Szukasz inspiracji do natychmiastowego wykorzystania w gabinecie – metod terapii, ćwiczeń, technik, zweryfikowane w codziennej pracy innych logopedów! Dzięki formule kongresu >> Zobacz – Zapytaj – Wdrażaj <<, wprowadzisz je od ręki!

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Kontakt dla uczestników
Paulina Lemiszewska
wyślij e-mail
Kontakt dla reklamodawców
Adrianna Białas
tel. 570 559 716 wyślij e-mail