dr n. hum. Mieczysław Chęciek
Mówienie Bardziej Płynne
dr n. hum. Mieczysław Chęciek , Dorota Kamińska

Autorzy charakteryzują dwa podejścia stosowane w terapii jąkania się: Mówienie Bardziej Płynne i Jąkanie Bardziej Płynne. Analizując studium przypadku, przekonują, że w kompleksowej terapii można skutecznie wykorzystać zalety technik stosowanych w obu podejściach.

Czytaj dalej