Brak wyników

Autor: Anna Szerszeńska

Logopeda, neurologopeda, jej zainteresowania od początku koncentrowały się na zaburzeniach płynności mowy, dwujęzyczności oraz zaburzeniach, będących konsekwencją chorób onkologicznych. Była stypendystką Rządu Francuskiego (2001), a w 2011 r. uzyskała francuski tytuł logopedy i neurologopedy. Autorka poradnika dla rodziców dzieci jąkających się Jąkanie to nie wyrok. W 2016 r. ukończyła Europejską Kliniczną Specjalizację Zaburzeń Płynności Mowy (ang. European Clinical Specialization in Fluency Disorders – ECSF). Uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z Polski, Francji, Niemiec, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz