Brak wyników

Autor: Aleksandra Boroń

Logopeda, szczególnie interesuje ją problemat yka jąkania wczesnodziecięcego. Szkoliła się w tym zakresie w Polsce i w Niemczech. Prowadzi prywatny gabinet logopedyczny. Stara się propagować wiedzę o jąkaniu wczesnodziecięcym i metodach terapii tego zaburzenia mowy poprzez warsztaty dla rodziców, szkolenia dla logopedów, publikowanie artykułów w wydawnictwach fachowych, tłumaczenie z języka niemieckiego materiałów szkoleniowych oraz poradnika dla rodziców i opiekunów dzieci z jąkaniem autorstwa P. Schneidera.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz