Brak wyników
PROGRAM KONFERENCJI
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
  09:00 Rozpoczęcie Konferencji
 
WYKŁAD 1  
Programowanie ćwiczeń przygotowawczych w terapii rotacyzmu oraz sygmatyzmu
Prelekcja prezentująca wstępny etap w terapii zaburzeń artykulacji w szczególności rotacyzmu oraz sygmatyzmu. Prelegentka na konkretnych przykładach zaprezentuje jak efektywnie zaprogramować ćwiczenia przygotowawcze dostosowane do zaburzeń mowy oraz predyspozycji pacjenta.
 1. Etap wstępny w terapii zaburzeń artykulacji – jakie działania warto zastosować, aby poprawić warunki wyjściowe dziecka?
 2. Jak dobrać ćwiczenia przygotowawcze ze względu na ich cele w stosunku do wybranego zaburzenia mowy i predyspozycji pacjenta?
 3. Wywołanie poszczególnych głosek w wybranych rodzajach sygmatyzmu i rotacyzmu – sprawdzone ćwiczenia pozytywnie wpływające na poprawę wymowy dziecka
 4. Propozycje na usystematyzowanie zasad prowadzenia ćwiczeń przygotowawczych – jak zwiększyć efektywność podczas etapu przygotowawczego?
 
 
WYKŁAD 2  
Istota i terapia zaburzeń afatycznych – skuteczne metody i techniki pracy
Praktycznie o najczęstszych metodach i technikach diagnostyczno-terapeutycznych stosowanych w zaburzeniach afatycznych. Pokażemy jakie narzędzia oraz ćwiczenia stymulujące rozwój mowy warto wprowadzić do terapii.
 1. Czynniki wskazujące na afazję, czyli jak prawidłowo wyodrębniać zaburzenia mowy o typie afazji?
 2. Który typ afazji występuje najczęściej i od czego jest zależny? – typologia zaburzeń afatycznych
 3. Budowanie systemu językowego dziecka afatycznego – zasady przygotowywania skutecznego programu terapeutycznego dostosowanego do konkretnego przypadku
 4. Metody wspomagające rozwój mowy – jakie narzędzia i techniki wprowadzić podczas pracy
 5. W jaki sposób nawiązywać kontakt emocjonalny i wprowadzać dziecko w schemat ćwiczeń – autorskie pomysły na organizowanie zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój języka i mowy
 
 
WYKŁAD 3  
Logorytmika jako metoda wspomagająca terapię logopedyczną
Prelekcja dotycząca wprowadzenia elementów logorytmicznych do terapii konkretnych zaburzeń mowy, pomysłów na angażujące zajęcia oraz narzędzi dydaktycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdej grupy.
 1. Moc muzyki i dźwięku a rozwój mowy – jaki wpływ ma muzyka na kształtowanie rozwoju mowy dziecka?
 2. Logorytmika jako forma profilaktyki – jakie znaczenie ma wprowadzanie elementów logorytmicznych do terapii wybranych zaburzeń mowy?
 3. Efektywność w praktyce – jak dobierać pomoce dydaktyczne oraz budować scenariusze zajęć w zależności od potrzeb grupy?
 
  16:00 Zakończenie Konferencji
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONFERENCYJNE
 20.11.2021
 16.30 – 18.00
Teoria Poliwagalna jako skuteczny sposób na podniesienie efektywności terapii logopedycznej
Praktyczny warsztat prezentujący Teorię poliwagalną jako skuteczną metodę wspomagającą terapię podopiecznych. Podczas warsztatu wskażemy w jaki sposób podnieść efektywność terapii logopedycznej za pomocą konkretnych ćwiczeń oraz terapeutycznej mocy nerwu błędnego.
 1. Teoria Poliwagalna, czyli jak zadbać, by układ nerwowy stał się naszym sojusznikiem a nie wrogiem – poznaj potrzeby ciała i mózgu dziecka
 2. Zbuduj relację, popraw komunikację, zapewnij poczucie bezpieczeństwa i zwiększ efektywność terapii logopedycznej
 3. Strefy regulacji układu nerwowego i ich wpływ na terapię – case study
 4. Terapeutyczna moc nerwu błędnego, czyli poznaj i zastosuj GIMNASTYKĘ NEURONALNĄ podczas terapii logopedycznej – przykłady ćwiczeń
 
 
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONFERENCYJNE
 20.11.2021
 16.30 – 18.00
Integracja Bilateralna jako wsparcie terapii logopedycznej dziecka
Warsztat prezentujący wpływ Integracji Bilateralnej na poprawę efektywności terapii logopedycznej. Podczas warsztatu przedstawimy konkretne ćwiczenia i elementy BI w zakresie koordynacji, równowagi i kontroli posturalnej, za pomocą których wzmocnimy system motoryczny oraz sprawność w zakresie wykonywania zadań wieloprocesowych dziecka.
 1. Ruch jako fundament rozwoju – zależności pomiędzy rozwojem motorycznym a rozwojem poznawczym. Wykorzystanie aktywności fizycznej w doskonaleniu osiągnięć dziecka w różnych obszarach funkcjonowania – poznawczym, emocjonalnym, fizycznym, społecznym – rola pozytywnych doświadczeń ruchowych.
 2. Założenia metody Bilateralnej Integracji wg Sheila Dobie OBE (Szkocja). Program ćwiczeń motorycznych wspierających rozwój procesów uczenia się i kontroli zachowania, służących doskonaleniu współpracy międzypółkulowej, rozwijających świadomość własnego ciała i jego położenia w przestrzeni, sprzyjających wykorzystywaniu w pełni własnego potencjału i otwierających możliwości bardziej efektywnego funkcjonowania dzięki umiejętności angażowania się w więcej niż jeden proces naraz.
 3. Wykorzystanie metody Bilateralnej Integracji w terapii logopedycznej – propozycje ćwiczeń usprawniających między innymi równowagę, koordynację i kontrolę postawy w celu poprawy funkcji sensorycznych, w efekcie pozwalających na rozwinięcie zdolności poruszania się i myślenia w sposób zintegrowany.