Uwaga - BON 100 zł!

Tylko teraz
BON 100 zł

na zgłoszenie udziału!

Sprawdź

VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Diagnoza i terapia dzieci
z zaburzeniami autystycznymi

Wyzwania diagnostyczne, wczesna interwencja, metody terapii, skuteczna komunikacja

14.04.2018 r., godz. 10.00-17.30

Warszawa

#KongresLogopedy

 

Na konferencję zapraszamy:

logopedów

psychologów

psychiatrów

pediatrów

pedagogów

rodziców

W praktycznym ujęciu podejmujemy temat wyzwań diagnostycznych, wczesnej interwencji, pracy terapeutów
z dziećmi z ASD i skutecznej komunikacji

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Gwarantujemy 100% merytorycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań – nasi wykładowcy pokażą jak trafnie rozpoznawać niepokojące objawy i diagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zapewniamy ponad 7 godzin z najlepszymi specjalistami – jednego dnia w jednym miejscu praktycy praktykom pokażą, na co zwracać uwagę w diagnozie i jak prowadzić skuteczną terapię. Spotkasz się m.in. z: dr Joanną Kwasiborską- Dudek, dr Giacomo Vivanti oraz Ewą Urbanowicz

Przedstawiamy tajniki warsztatu – poznasz rekomendowane przez największe autorytety strategie wczesnej interwencji w ASD - poparte wynikami najnowszych badań i obserwacji klinicznych oraz studiami przypadku

Zapewniamy pole do dyskusji i platformę szerokiej wymiany doświadczeń – możesz przedyskutować trudne przypadki ze swojej pracy oraz poznać metody i techniki pracy oraz narzędzia komunikacji, które pozwolą osiągnąć sukces w terapii

Weź udział w konferencji, jeżeli chcesz:

Dowiedzieć, jak przygotować adekwatny do zaburzeń dziecka indywidualny plan wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka - w oparciu o najskuteczniejsze modele i najświeższe wyniki badań klinicznych prezentowane przez samych autorów badań

Przekonać się, jak powinna wyglądać wzorcowa współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu terapeutycznego - ze szczególnym uwzględnieniem relacji na linii terapeuta-rodzic, które zostaną omówione przez rodzica dziecka z ASD, który terapią zajmuje się zawodowo

Zobaczyć, jak konstruować efektywne środowisko edukacyjne dla dziecka z autyzmem oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne - w odniesieniu do specyficznych potrzeb dziecka niemówiącego, z echolalią oraz mówiącego

Program konferencji:

Panel 1 | Wyzwania zespołu diagnostycznego- zintegrowane podejście, różne perspektywy

1. Identyfikacja i diagnoza różnicowa objawów ze spektrum autyzmu u dzieci

 • Identyfikacja objawów u dzieci ze spektrum autyzmu w odniesieniu do zaburzeń interakcji społecznych, zaburzeń komunikacji, stereotypowych aktywności – na co zwracać uwagę w diagnozie
 •  Trudne zachowania - kto i w jaki sposób może pomóc dzieciom ujawniającym zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Autyzm a zaburzenia współistniejące-  jako współczesne wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne

2. Logopeda w zespole diagnostycznym- znaczenie i rola terapii logopedycznej dziecka z ASD

 • Obserwacja i wywiad -  jak skutecznie prowadzić, aby stały się narzędziem diagnostycznym i terapeutycznym
 • Diagnoza zespołowa - na co powinien zwracać uwagę logopeda
 • Plan postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem skutecznych metod pracy obejmujący oddziaływania psychologiczne, pedagogiczne i  logopedyczne
 • Model diagnostyczny - studia przypadku

Panel 2 | Warsztat pracy terapeuty w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju

1. Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja w autyzmie w świetle najnowszych badań i obserwacji klinicznych

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu - najnowsze wyniki światowych badań
 • Strategie wczesnej interwencji skuteczne w ASD – studia przypadku

2. ESDM: wielospecjalistyczna metoda wczesnej interwencji dla dzieci z ASD od 12.miesiąca życia

 • ESDM: metoda wczesnej interwencji dla małych dzieci z ASD o udowodnionej skuteczności
 • Całościowe, interdyscyplinarne podejście w metodzie ESDM
 • Podstawy metody: karta obserwacyjna, programy i techniki nauczania, dzienne arkusze danych, ocena zgodności terapii z wytycznymi modelu

Panel 3 | Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z ASD- skuteczne narzędzia pracy oraz metody angażowania rodziny w proces terapii.

1. Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • Mowa a komunikacja - definicja i kryteria funkcjonalnej komunikacji
 • Wpływ rozwoju komunikacji na redukcję zachowań kontekstowo nieodpowiednich i zwiększenie przystosowania społecznego
 • Narzędzia do diagnozy i pracy nad kompetencjami komunikacyjnymi i językowymi dzieci z autyzmem - przykłady z praktyki
 • Zwiększanie motywacji dzieci ze spektrum autyzmu do porozumiewania się - przykłady systemów wzmocnień

2. Rola współpracy z rodziną podczas terapii dziecka z ASD- okiem rodzica- terapeuty

 • Czy skuteczna współpraca między terapeutą a rodzicami jest możliwa? Jak pogodzić oczekiwania obu stron? Modele współpracy.
 •  Jak skutecznie budować relacje między terapeutami a rodzicami- doświadczenia własne
 • Plan dziecka w domu: jak pracować z rodzicami, jak ich motywować do pracy z dzieckiem

Wykładowcy:

Dr. Joanna Kwasiborska
Dr Joanna Kwasiborska - Dudek

Doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM; od ponad 16 lat wykłada na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, od ponad 18 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii; założycielka Centrum Adesse w Warszawie. Uczestniczyła w projekcie walidacji polskich wersji narzędzi diagnostycznych ADOS-2 i ADI-R. Dzięki współpracy z Uniwersytetem La Trobe w Melbourne sprowadziła do Polski narzędzia przesiewowe SACS-R do wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu. We współpracy z Fundacją SYNAPSIS kontynuuje badania z użyciem SACS-R w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”.

Dr. Giacomo Vivanti
Dr Giacomo Vivanti

Psycholog, zajmuje się wczesną interwencją ASD, ponadto zajmuje się badaniami w Programie Badawczym Wczesnego Wykrywania i Interwencji w A.J. Drexel Autism Institute. Doświadczenia badawcze gromadził współpracując z renomowanymi ośrodkami terapeutycznymi i naukowymi ze Stanów Zjednoczonych i Australii, m.in.: Yale Child Study Center, University of California Davis MIND Institute oraz Olga Tennison Autism Research Centre w Melbourne.

W swojej pracy skupia się na zrozumieniu natury trudności w uczeniu się u osób z autyzmem oraz konieczności opracowywania skutecznych metod ich pokonywania. Zaangażowanie to odzwierciedla jego doświadczenia życiowe związane z dorastaniem z dwoma braćmi dotkniętymi autyzmem oraz bogate zaplecze kliniczne i badawcze wypracowywane na przestrzeni wielu lat.

Pełni funkcję redaktora Associate Journal of Autism and Developmental Disorders oraz Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Autor licznych recenzowanych artykułów i rozdziałów książkowych o tematyce autyzmu.

Ewa Urbanowicz
Ewa Urbanowicz

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania. Prowadzi zajęcia na studiach logopedycznych, pedagogicznych, szkolenia dla lekarzy, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, propagujące wiedzę na temat diagnozy, kompleksowej terapii dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz roli stanu psychicznego dzieci w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji.

Ewa Małachowska
Ewa Małachowska

Logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk; nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, posiada certyfikat zawodowy logopedy. Pracuje w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne. Pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów.

Logopeda Angelika Łasocha
Angelika Łasocha

Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta AAC
Od 2004r. pracuje w Fundacji SYNAPSIS. W latach 2007-2013 kierownik zespołu terapeutycznego w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej „Pracownia SYNAPSIS” w Wilczej Górze zatrudniającym dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. W latach 2005-2017 współtworzyła i koordynowała prace zespołu diagnostycznego dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Aktualnie pracuje jako konsultant ds. wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinami.
Od 2004r. związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów – ISAAC Polska” pracującym na rzecz propagowania potrzeb osób niemówiących i metod AAC, przez 5 lat pracowała w jego zarządzie. W ramach pracy w Stowarzyszeniu koordynowała obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC, prowadzi szkolenia, organizuje warsztaty i konferencje.
Założycielka AUTYZM-Startup! w ramach którego prowadzi zespół diagnostyczny dla dorosłych osób z Zespołem Aspergera i konsultacje dla rodzin niemówiących dzieci ze spektrum autyzmu..

Agata Matuszewska

Ukończyła II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2009 r. Od 2011r. pracuje w oddziale psychiatrii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, współpracuje również z WUM jako wykładowca w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim. Zajmuje się pomocą pacjentom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, wspieraniem rodziców dzieci z ASD.

Pakiet uczestnika zawiera:

Materiały konferencyjne – praktyczne uzupełnienie wiedzy przekazywanej przez wykładowców, które będą nieodzowną pomocą w codziennej pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Indywidualne konsultacje – podczas kongresu każdy z Państwa może zasięgnąć porady, skonsultować własne problemy związane z diagnozą, wczesną interwencją i terapią zaburzeń komunikacji wykładowców

Prestiżowy certyfikat – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w konferencji Multidyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii autyzmu

Lunch oraz przerwy kawowe

20% zniżki na zakup specjalistycznych publikacji merytorycznych w dniu konferencji

Zastanawiasz się, czy przyjechać na VIII Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną?

Sprawdź nas!

Zobacz, jak wyglądały poprzednie edycje:

Tylko teraz BON 100 zł na zgłoszenie udziału!

Cena promocyjna:
449 zł 349 zł!

W promocji pozostało:
5 / 50 biletów

Jak skorzystać z promocji?

Wpisz kod rabatowy styczen100 aby zapisać się w niższej cenie: 349 zł netto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Konferencja odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. w Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa.

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

 

Najczęściej zadawane pytania:

Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.
W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Udział w konferencji można zgłaszać do 12 kwietnia 2018 r.
Zaraz po rejestracji online Zamawiający otrzyma automatycznie potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 800 lub mailowo bok@forum-media.pl.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.konferencja-logopedyczna.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 12 marca 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 12 marca 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w szkoleniu/konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na szkolenie/konferencje i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz rejestracji zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, wystarczy wybrać typ zamawiającego „jednostka budżetowa”. Prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.


 

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Aby skontaktować się z nami, wypełnij poniższy formularz:

 


 

Wiadomość*:

Kontakt:

Pytania merytoryczne oraz dotyczące warunków uczestnictwa:

Lucyna Latajka
Tel. (61) 66 55 851

Maria Osesek
Tel. (61) 66 55 874

Pytania w sprawie wystawionych faktur:

bok@forum-media.pl
Tel. (61) 66 55 800

Biuro reklamy:

Marlena Zamojcin
marlena.zamojcin@forum-media.pl
Tel. (61) 668 31 80, 603 155 364

Organizator:

Patronat merytoryczny: