Brak wyników

PRELEGENCI

Dr n. hum.
Joanna
Kwasiborska - Dudek

Neurologopeda, pedagog specjalny

Dr n. hum.
Ewa
Jeżewska-Krasnodębska

Neurologopeda, pedagog specjalny

 
 
Jarosław
Krasnodębski

Pedagog specjalny, logopeda dyplomowany

 
Dr n. hum.
Monika
Perkowska

Psycholog dziecięcy