Brak wyników

Największe wyzwania współczesnej logopedii w obszarze logofobii i terapii opóźnionego rozwoju mowy!
Dołącz do uczestników konferencji! >>>

info Sprawdź

Certyfikowana Konferencja Logopedyczna

Innowacyjne metody pracy w terapii logopedycznej

Techniki poznawczo-behawioralne – Metoda werbogestów – Self-Reg – Integracja Bilateralna

Online, 18.11.2023

7 dni dostępu do nagrania
Do startu konferencji pozostało:
 

18 listopada 2022

Kongres

9:00-15:00

 

Warsztaty

15:30-18:30

Tylko podczas tegorocznej edycji!

Prezentujemy sprawdzone i autorskie metody pracy z gabinetu specjalistów, którzy łączą kompetencje logopedyczne i psychologiczne w dbaniu o prawidłowy rozwój mowy i wsparcie rozwoju emocjonalnego najmłodszych pacjentów z ORM, logofobią i trudnościami emocjonalnymi.

Tego będziemy uczyć:

METODY PRACY PRZY LOGOFOBII
W jaki sposób diagnozować pacjentów z objawami logofobii i stosować techniki poznawczo-behawioralne w terapii?
SKUTECZNE METODY PRACY Z DZIEĆMI Z ORM
Zaprezentujemy m.in. autorską metodę Werbogestów w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.
KONCEPCJA SELF-REGULATION W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
Praktyczne przykłady wykorzystania metody Self-Reg w pracy z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami mowy.
INTEGRACJA BILATERALNA
Przedstawimy ćwiczenia oraz wskazówki w zakresie Integracji Bilateralnej do pracy z dzieckiem w gabinecie logopedycznym w ramach całościowego wsparcia rozwoju.

Prelegenci

 
 
Zobacz więcej
 

Tomasz Śliwowski

Certyfikowany terapeuta, trener oraz współprowadzący szkolenia metody Bilateralnej Integracji, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (JIAS).
Zobacz więcej
 

Agata Gładowicz-Bojarska

Autorka Werbogestów – narzędzia ułatwiającego dzieciom z niedokształceniem mowy o typie afazji nabywanie i rozumienie słów.
Zobacz więcej
dr

Justyna Wiąckiewicz

Certyfikowana trenerka uważności dla dzieci i nastolatków metodą Eline Snel ©, ekspertka podejścia Self-Reg dr Shankera, edukatorka „Pozytywnej Dyscypliny w klasie”, certyfikowana trenerka FamilyLab.
Zobacz więcej
 

Magdalena Tarnawska

Ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną.
Zobacz więcej
 

Milena Stasiak

Logopeda/neurologopeda/glottodydaktyk. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji – odmiany mówionej i pisanej języka, posiada praktykę terapeutyczną oraz trenerską.
Zobacz więcej
dr

Mieczysław Chęciek

Doktor nauk humanistycznych (na podstawie rozprawy doktorskiej Realizacja jednostek mowy w jąkaniu. Podstawy kompleksowego programu diagnostyczno – terapeutycznego dla jąkających się), pedagog, specjalista neurologopeda, nauczyciel akademicki.

Top tematy konferencji

 • Największe wyzwania współczesnej logopedii w obszarze logofobii i terapii opóźnionego rozwoju mowy – prezentacja nowoczesnych i skutecznych metod pracy.
 • Przykłady z gabinetu: praktyczne zastosowanie technik self-reg i integracji bilateralnej w gabinecie logopedycznym wraz z case studies.
 • Diagnoza różnicowa w gabinecie logopedycznym jako kluczowe wsparcie przy projektowaniu terapii przy zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci.

Program konferencji

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Perspektywy rozwoju interdyscyplinarnych metod terapii logopedycznej
 
zdjęcie prelegenta

Milena Stasiak

Część poświęcona omówieniu i przedstawieniu możliwości rozwoju metod terapii logopedycznej. Zostaną zaprezentowane metody i techniki pracy z dziećmi z afazją, autyzmem i mutyzmem selektywnym.

 • Standardy postępowania logopedycznego w zakresie terapii. O jakich zasadach powinien pamiętać każdy logopeda w swojej pracy zawodowej?
 • Metody i techniki terapeutyczne ukierunkowane na wybrane jednostki zaburzeń: mowy, rozwoju oraz  zachowania i emocji, w tym afazja, autyzm i mutyzm selektywny. Logopeda w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym. Przedstawienie przykładów działań logopedy podczas jego współpracy z innymi specjalistami.
 • Metody wspomagające w terapii logopedycznej m.in. logorytmika, integracja sensoryczna, relaksacja.
PATRONAT
BLOK 1
Nowoczesne metody pracy w zakresie logofobii z wykorzystaniem terapii poznawczo-behawioralnej
 
zdjęcie prelegenta

dr Mieczysław Chęciek

W tej części na przykładzie zaprezentujemy kolejne etapy diagnozy pacjenta z objawami logofobii. Dodatkowo omówimy najlepsze techniki poznawczo-behawioralne, które zmniejszają objawy logofobii w gabinecie i poza nim.

 • MUST-HAVE SPECJALISTY: Logofobia jako szczególny objaw lęku komunikacyjnego często współwystępujący z różnymi zaburzeniami mowy – o czym należy pamiętać, aby pomóc pacjentowi wyjść z „błędnego koła”, m.in. w przypadku jąkania 
 • Z GABINETU SPECJALISTY: Diagnoza logofobii w gabinecie logopedycznym – jak odróżnić logofobię od innych zaburzeń mowy.
 • TECHNIKI PRACY: Omówienie technik poznawczo-behawioralnych pomagających zmniejszyć stany logofobii, w tym m.in. skutecznych technik relaksacyjnych.
 • CASE STUDY: Studium przypadku pacjenta objętego terapią poznawczo-behawioralną u którego występuje logofobia – omówienie planu terapii, przebiegu procesu terapeutycznego oraz przykładów ćwiczeń do realizacji poza gabinetem.

contact_support Sesja Q&A z prelegentem – dedykowana konkretnym przypadkom.

BLOK 2
Skuteczne metody pracy z dzieckiem z ORM i niedokształceniem mowy o typie afazji
 
zdjęcie prelegenta

Agata Gładowicz-Bojarska

W tej części skupimy się na metodach opartych o zabawę i werbogesty oraz wskażemy w jaki sposób wprowadzając jednocześnie pamięć motoryczną (ruch, gest), pamięć wzrokową (mimika twarzy) oraz pamięć słuchową, ułatwić dzieciom przyswajanie nowego słownictwa.

 • Z GABINETU SPECJALISTY: Top 3 skutecznych metod pracy z dzieckiem z ORM – zabawa, strategie zorientowane na relacje, strategie zorientowane na język, werbogesty.
 • METODY PRACY: Strategie zorientowane na relację - sprawdzone zabawy na pierwsze spotkania diagnostyczne oraz strategie zorientowane na język i ich zastosowanie w praktyce gabinetowej.
 • MUST-HAVE SPECJALISTY: Jak, bez używania słów: powiedz, powtórz, sprawić, by dziecko naśladowało nas w mówieniu i działaniu.
 • CASE STUDY: Werbogesty – założenia programowe, przykłady zastosowania na różnych etapach terapii wraz z opisami przypadków.

contact_support Sesja Q&A z prelegentem – dedykowana konkretnym przypadkom.

BLOK 3
SELF-REG w gabinecie logopedycznym
 
zdjęcie prelegenta

dr Justyna Wiąckiewicz

W tej części zaprezentujemy działanie metody samoregulacji jaką jest metoda SELF-REG, czyli jak działać, gdy emocje biorą górę w trakcie terapii logopedycznej.  

 • METODY PRACY: Self-Regulation jako istotne wsparcie terapii logopedycznej oraz wskazanie efektów, które może osiągnąć logopeda dzięki wprowadzeniu tej metody do swojej pracy.
 • Z GABINETU SPECJALISTY: Metodyka pracy w gabinecie logopedycznym z wykorzystaniem zasad Self-Reg. Praca z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi (wybuchy gniewu, zachowania agresywne i lękowe).
 • MUST-HAVE SPECJALISTY: Rodzaje stresorów, które wpływają na codzienne funkcjonowanie dziecka, rodziny i terapeuty i przykłady neutralizowania ich.
 • CASE STUDY: Kolejność kroków zastosowania metody SELF-REG oraz możliwe strategie działania na podstawie studium przypadków dzieci w różnym wieku.

contact_support Sesja Q&A z prelegentem – dedykowana konkretnym przypadkom.

BLOK 4
Integracja bilateralna w kompleksowej terapii logopedycznej
 
zdjęcie prelegenta

Tomasz Śliwowski

W tej części zaprezentujemy techniki, które wspierają integrację bilateralną z możliwością wykorzystania w terapii logopedycznej oraz omówimy sposób prawidłowej diagnozy rozwoju dziecka wraz z ćwiczeniami wspierającymi poprawę świadomości ciała.

 • MUST-HAVE SPECJALISTY: Podstawy neurologiczne oraz wyjaśnienie czym są zaburzenia Integracji bilateralnej wraz z etiologią występowania problemów oraz jaki ma to wpływ na terapię logopedyczną.
 • METODY PRACY: Pojęcie schematu ciała oraz wpływ prawidłowej współpracy międzypółkulowej na sprawność motoryczną i poznawczą jako punkt wyjścia w terapii logopedycznej.
 • Z GABINETU SPECJALISTY: Najczęściej występujące symptomy zaburzeń integracji bilateralnej oraz prawidłowa diagnoza rozwoju dziecka.
 • MUST-HAVE SPECJALISTY: Znaczenie ruchu i jego precyzji w procesie rozwoju i nauce kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
 • CASE STUDY: Przykładowe ćwiczenia oraz praktyczne wskazówki do wykorzystania w pracy z dzieckiem jako urozmaicenie zajęć w gabinecie logopedycznym w ramach całościowego wsparcia rozwoju.

contact_support Sesja Q&A z prelegentem – dedykowana konkretnym przypadkom.

CERTYFIKOWANE WARSZTATY:

WARSZTAT NR 1
Diagnoza różnicowa: ORM, afazja dziecięca czy spektrum autyzmu?
 
zdjęcie prelegenta

Magdalena Tarnawska

W czasie prelekcji zostanie przedstawiona skuteczna droga diagnostyczna w gabinecie logopedycznym. Zostaną omówione symptomy ORM, afazji dziecięcej i spektrum autyzmu wraz z zaprezentowaniem kwestionariusza zapisu badania. Prelegentka omówi studia przypadków z gabinetu logopedycznego.

Program warsztatów:

 • DIAGNOZA: Jak właściwie przeprowadzić diagnozę logopedyczną oraz jakie są kluczowe zasady jej przeprowadzania?
 • CASE STUDY: Pokażemy na przykładach symptomy występujące przy ORM, afazji dziecięcej i spektrum autyzmu.
 • DIAGNOZA: Dowiesz się, jak przeprowadzić diagnozę różnicową z wykorzystaniem kwestionariusza zapisu badania.
 • CASE STUDY: Przedstawienie studium przypadków wraz z próbami badania diagnostycznego – prezentacja filmów wraz z analizą diagnostyczną.
WARSZTAT NR 2
Wykorzystanie elementów integracji bilateralnej jako metody wspomagającej pracę w gabinecie logopedycznym
zdjęcie prelegenta

Tomasz Śliwowski

W czasie 2-godzinnego warsztatu w formule >>Bierzesz Udział-Pytasz-Wprowadzasz do codziennej praktyki gabinetowej<< pokażemy jak w praktyce logopedycznej zastosować integrację bilateralną, by wspomóc codzienne działania przy wielorakich zaburzeniach mowy.

Opis warsztatów:

 • METODY PRACY: Integracja bilateralna jako metoda pracy zwiększająca efektywność pracy logopedy.
 • METODY PRACY: Podstawowa struktura programu BI – podejście holistyczne jako najbardziej efektywna metoda pracy w praktyce logopedycznej
 • CASE STUDY: Zestaw ćwiczeń, które można wykorzystać w codziennej praktyce logopedycznej w pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnymi zaburzeniami mowy.
 • CASE STUDY: Wskazówki do pracy indywidualnej logopedy a prowadzeniem terapii grupowej przy wykorzystaniu Integracji Bilateralnej.

Co wyróżnia nasze wydarzenie?

WARSZTATOWY CHARAKTER
Eksperci analizując konkretne przypadki zaburzeń, pokażą wypracowane przez lata metody diagnostyczne i terapeutyczne - pod ich okiem przećwiczysz też innowacyjne metody pracy, takie jak m.in. metody Self-Reg czy metodę werbogestów, które wdrożysz do swojej praktyki.
SESJE PYTAŃ I ODPOWIEDZI
Łączymy naukę z praktyką i po każdym panelu umożliwiamy przedyskutowanie przypadków z własnego gabinetu z prowadzącymi.
EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Podczas Konferencji swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki terapeutycznej podzielą się m.in.: prof. Zbigniew Tarkowski, dr Agata Gładowicz-Bojarska, dr Justyna Wiąckiewicz. Dostarczymy Państwu najnowszą wiedzę w oparciu o praktykę wielu specjalistów!

Nowość wśród logopedów!

Odkryj nowatorskie podejście do logopedii z naszym najnowszym e-bookiem "Innowacyjne metody w praktyce logopedycznej". Rozwiń swoje umiejętności i zdobądź wskazówki od doświadczonych logopedów, aby osiągnąć doskonałe rezultaty terapeutyczne.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma specjalnie opracowaną, skondensowaną wersję e-booka zapewniającą szybki dostęp do wartościowych informacji i inspiracji.

Problemy z wymową wśród dzieci

 
trzylatki
 
czterolatki
 
pięciolatki
 
sześciolatki

Według badań, problem z prawidłową wymową ma 41% trzylatków, 50% czterolatków, 75% pięciolatków i 78% sześciolatków.

Kup bilet

Weź udział w konferencji

Do końca sprzedaży pozostało:
 

dołącz do nas!

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

Bilet Online
 • Udział online we wszystkich panelach merytorycznych
 • Dostęp do nagrań wykładów przez 7 dni po zakończeniu Konferencji
od
 
arrow_forward Sprawdź
Bilet Online Premium
 • Udział online we wszystkich panelach merytorycznych
 • Dostęp do nagrań wykładów przez 30 dni po zakończeniu Konferencji
od
 
arrow_forward Sprawdź

Pełne wersje biletów z warsztatami znajdziesz w zakładce "Weź udział"

Masz już bilet na Konferencję, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w Konferencji zapraszamy w szczególności logopedów, którym zależy na poszerzeniu i unowocześnieniu swojego warsztatu pracy. Z prezentowanych dobrych praktyk, skorzystają również studenci logopedii, psycholodzy, nauczyciele i pedagodzy specjalni planujący terapię usprawniającą komunikację m.in. osób z logofobią oraz opóźnionym rozwojem mowy lub pracujący z dziećmi z zaburzoną integracją bilateralną.

Dlaczego warto?

Korzyści udziału w wydarzeniu

NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ
Eksperci zaprezentują podejście holistyczne jako najbardziej efektywną strategię w praktyce logopedycznej i w szerokiej perspektywie przedstawią podejście do diagnozy i terapii wprost z gabinetu logopedy – ze szczególnym uwzględnieniem pracy m.in. z pacjentem z ORM, logofobią, afazją.
EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Podczas Konferencji swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki podzielą się logopedzi, neurologopedzi, terapeuci neurorozwojowi, terapeuci SI. Dodatkowo w tej edycji pojawi się certyfikowany trener Self-Reg, który na przykładzie studium przypadku wskaże zasady pracy z dziećmi, u których przejawiają się trudne emocje.
ZAINSPIRUJ SIĘ INNOWACYJNYMI I AUTORSKIMI METODAMI PRACY
Zobacz, jak wykorzystać metodę werbogestów w terapii opóźnionego rozwoju mowy lub w jaki sposób diagnozować i pracować z pacjentem z logofobią.
PUNKTY EKSPERCKIE I NETWORKING TERAPEUTYCZNY
Dajemy uczestnikom wyjątkową okazję do networkingu – wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych obszarów zarówno w trakcie sesji Q&A, jak i w wydzielonych punktach eksperckich, dbając jednocześnie o Twój well-being pomiędzy wykładami.

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 • Chcesz pogłębić swoją wiedzę i dowiedzieć się, jak wykorzystać wiedzę z zakresu SELF-REG w pracy z dzieckiem z trudnościami emocjonalnymi.
 • Pragniesz poznać konkretne techniki poznawczo-behawioralne, które można wykorzystać w pracy z pacjentem z objawami logofobii.
 • Interesuje Cię przede wszystkim praktyczne podejście, potwierdzone długoletnim doświadczeniem ekspertów, prezentujących konkretne przypadki z własnych gabinetów logopedycznych.
 • Chcesz poznać ćwiczenia i zajęcia praktyczne z zakresu integracji bilateralnej, które będziesz mógł wykorzystać w pracy ze swoimi pacjentami.
 • Szukasz inspiracji do natychmiastowego wykorzystania w gabinecie – metod terapii, ćwiczeń, technik, zweryfikowane w codziennej pracy innych logopedów! Dzięki formule kongresu >> Zobacz – Zapytaj – Wdrażaj<<, wprowadzisz je od ręki!

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Kontakt dla uczestników
Paulina Lemiszewska
wyślij e-mail
Kontakt dla reklamodawców
Adrianna Białas
tel. 570 559 716 wyślij e-mail