Brak wyników
 

Tylko dla uczestników Kongresu mamy unikatowy e-book

Gry, wierszyki i bajki logopedyczne


 

Publikacja zawiera:

Zestaw scenariuszy logopedycznych:

usprawniające aparat mowy

przygotowujące do prawidłowej wymowy głosek [cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż] w wyrazach, wyrażeniach

utrwalające prawidłową wymowę głosek [cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż]

doskonalące różnicowanie głosek [s], [z]

ćwiczące słuch fonematyczny oraz różnicowanie wymowy głosek [s],[ sz], [z], [ż]

trwalające prawidłową artykulację głosek cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż]w wyrażeniach

doskonalące pamięć słuchową, umiejętność budowania zdań

rozwijających słownictwo, precyzję komunikacji

40 autorskich wierszyków i bajek logopedycznych wraz z ćwiczeniami

ponad 20 gotowych kart pracy wraz z planszami gier logopedycznych