dr hab. Katarzyna Węsierska
Praktyka oparta na dowodach w diagnozie i terapii jąkania
prof. Martine Vanryckeghem , dr hab. Katarzyna Węsierska

Doktor hab. Katarzyna Węsierska rozmawia z prof. Martine Vanryckeghem – cenioną w świecie logopedką, współtwórczynią baterii wystandaryzowanych narzędzi do diagnozowania jąkania – o korzyściach i wyzwaniach związanych z wdrażaniem praktyki opartej na dowodach.

Czytaj dalej