Baza wiedzy

Zaburzenia komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu

Kompetencja komunikacyjna definiowana przez prof. Jolantę Panasiuk oznacza „zdolność wybierania odpowiednich struktur językowych i umiejętność uwzględniania sytuacji mówienia, na którą składają się: właściwości poznawcze i emocjonalne mówiącego oraz odgrywane przez niego role społeczne, a także przyjęty system norm i wartości”. U dzieci ze spektrum autyzmu zaburzenia komunikacji stanowią jedną z podstawowych grup zaburzeń. Dysfunkcje te mogą dotyczyć niemal każdej sfery mowy i języka. Ponadto osoby z ASD wykazują trudności w kontaktach społecznych i zdolności do empatii, co wpływa na jakość budowanych relacji rówieśniczych. Zaburzenia komunikacji u dzieci z ASD przejawiają się również w postaci brak rozumienia znaczenia wypowiedzi i problemów z formułowaniem złożonych zdań, co niektórzy badacze łączą z posługiwaniem się przez nie echolaliami. Komunikacja każdego dziecka ze spektrum autyzmu ma inny obraz, co oznacza, że terapia zaburzeń komunikacji u autystycznego pacjenta powinna uwzględniać indywidualne uwarunkowania i możliwości podopiecznego. Należy też podkreślić, że celem terapii autyzmu jest umożliwienie dziecku samodzielnego funkcjonowania w świecie ludzi i rzeczy. Podjęcie wczesnej działań diagnostycznych i terapeutycznych daje pacjentowi szansę na skuteczną komunikację i poprawę jakości życia jego samego i najbliższej rodziny.
więcej

Wczesna interwencja terapeutyczna dla dzieci wykazujących zaburzenia ze spektrum autyzmu – metoda ESDM

Model wczesnej interwencji dla dzieci z ASD – The Early Start Denver Model – został opracowany z myślą o pacjentach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 12 do 60 miesięcy. Metoda ta wykorzystuje unikalne narzędzia – kartę obserwacyjną służącą do oceny rozwoju dziecka oraz system oceny zgodności pracy terapeuty z wytycznymi modelu. Efektywność metody ESDM została udowodniona empirycznie i opisana w prestiżowych publikacjach naukowych. Badania przeprowadzone przez dr Sally J. Rogers i dr Geraldine Dawson wykazały, że dzieci z ASD objęte terapią ESDM przejawiają mniej objawów we wszystkich sferach charakterystycznych dla zaburzeń spektrum autyzmu u dzieci.
więcej

Wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu u dzieci – wsparcie w aspekcie zaburzeń komunikacji

Pomimo wielu badań i licznych publikacji związanych z diagnostyką i terapią spektrum autyzmu u dzieci, wiele zagadnień nadal pozostaje niewyjaśnionych. Zaburzenia autystyczne w praktyce klinicznej wciąż uznaje się za jedne z bardziej złożonych zaburzeń rozwoju, cechujących się niejednoznaczną etiologią oraz różnym rodzajem i nasileniem objawów. Diagnoza dziecka z autyzmem i wybór odpowiedniej ścieżki terapeutycznej budzi niepokój wśród rodziców i terapeutów, ze względu na trudności z usytuowaniem autyzmu w precyzyjnie wyznaczonych granicach.
więcej


 

KONTAKT

Pytania merytoryczne oraz dotyczące warunków uczestnictwa:

Lucyna Latajka
Tel. (61) 66 55 851

Maria Osesek
Tel. (61) 66 55 874

Pytania w sprawie wystawionych faktur:

bok@forum-media.pl
Tel. (61) 66 55 800

Biuro reklamy:

Marlena Zamojcin
marlena.zamojcin@forum-media.pl
Tel. (61) 668 31 80, 603 155 364

Organizator:

Patronat merytoryczny: